Tijdbalk van Secundus' Leven

Deze tijdbalk is gebaseerd op de volgende twee werken:

In de tijdbalk zal als regel niet opgenomen worden wanneer de verschillende gedichten van Secundus geschreven zijn, omdat juist uit mijn onderzoek blijkt dat Secundus langere tijd aan gedichten gewerkt heeft en niet te bepalen is wanneer hij zijn gedichten als af beschouwd zal hebben.
Uit de tijdbalk zal blijken dat vooral veel informatie beschikbaar is uit de laatste levensjaren van Secundus, toen hij volwassen was en werkte aan een veelbelovende maatschappelijke carrière.

1511
15 november: Johannes Secundus wordt te Den Haag geboren als Joannes Nicolai Hagiensis. Later zal hij zich, naar een martelaar waarvoor deze dag een feestdag was, Secundus gaan noemen.

+/-1520-1522
Secundus krijgt samen met zijn broers onderwijs in het Grieks en Latijn onder leiding van Jacobus Volcardus.

1522-1528
Secundus en zijn broer Marius krijgen lessen Latijn en Grieks van Rumoldus Stenemola.

1528
20 september: Secundus' vader, Nicolaes Everaerts, wordt benoemd tot president van de Grote Raad van Mechelen. Hij verhuist met zijn gezin (en dus ook Secundus) snel hierna naar Mechelen.
6 december(?): Secundus snijdt zijn eerste penning ter ere van de 66e verjaardag van zijn vader.

1529
zomer: Secundus brengt samen met Marius een tijd door bij zijn grootouders in Walcheren. Secundus zal hier een ziekte (Engelse zweetziekte) te verduren krijgen.

1530
Januari en februari: Gedichten van Secundus verschijnen in druk (twee metriche vertalingen van dialogen van Lucianus, twee epigrammen (deze vier gedichten in januari) en twee gedichten ter ere van Margaretha van Oostenrijk en Karel V (februari)).
September(?): Bezoek van Secundus aan Delft om het huwelijk van Adriaen van der Goes jr. te vieren.
5 november: Zeeland wordt geteisterd door een overstroming (Sint-Felixvloed). Naar aanleiding hiervan schrijft Secundus zijn Expostulatio cum Neptuno, in diluvio quod contingit Anno MDXXX (sylv. 2).
1 december: Margaretha van Oostenrijk overlijdt. Secundus schrijft hierop twee lijkdichten die in 1531 in druk zullen verschijnen (fun 4 en 5).

1531
24 januari: Karel V arriveert in Brussel. Aanleiding voor een ode van Secundus (Od. 6).
Voorjaar: Secundus ontmoet naar eigen zeggen Julia, de geliefde aan wie zijn eerste boek elegieën is gewijd, voor het eerst in Mechelen.
nazomer(?): Secundus verlaat Mechelen voor een langdurig verblijf in Brussel, waarschijnlijk met de intentie om carrière te maken aan het hof van Karel V.
Eind november: Secundus keert terug naar Mechelen.

1532
rond 21 februari: Secundus behartigt samen met Aegidius Reims een zaak bij de Grote Raad van Mechelen.
5 maart: Secundus vertrekt met zijn broer Marius naar Bourges (Frankrijk) om colleges in het recht te volgen bij Andrea Alciati (1492-1550).
19 maart: Secundus komt aan in Bourges (van deze reis van 2 weken is een uitgebreid verslag van de hand van Secundus overgeleverd (Iter. 1))
zomer: Secundus en Marius verlaten Bourges tijdelijk wegens een pestepidemie. Zij vinden verblijf in Menetou-Salon.
9 augustus: Secundus' vader overlijdt. Voor Secundus aanleiding voor een lange treurzang (fun. 1).
eind augustus: Secundus keert terug naar Bourges om zijn studie te hervatten.

1533
25 februari: Het afstuderen van Secundus wordt gevierd. Hij heeft de graad van licentiaat in de rechten behaald.
4 maart: Secundus en Marius keren van Bourges terug naar Mechelen.
16 maart: Secundus en Marius ariveren in Mechelen (van de terugreis is ook een reisverslag bewaard gebleven (Iter. 2, geschreven door Marius).
28 mei: Secundus vertrekt naar Spanje, waar zijn oudere broer Grudius aan het hof van Karel V verblijft.
12 juli: Secundus komt aan in Almoigna (Spanje; verblijfplaats van het hof). Secundus schreef ook van deze reis een reisverslag (Iter. 3).
31 december: Het hof van Karel V arriveert met Secundus in Saragossa.

1534
12 februari: Het hof van Karel V arriveert met Secundus in Toledo.
29 mei: Secundus wordt benoemd tot secretaris van Juan Pardo de Tavera, aartsbisschop van Toledo.
29 mei: Secundus arriveert met het hof van Karel V in Segovia.
27 juli: Het hof van Karel V arriveert met Secundus in Palencia.
eind juli: Secundus spreekt in een gedicht (eleg. III.13) voor het eerst over een ziekte, waarvan hij nooit meer geheel zal genezen.
19 september: Secundus wordt door de keizer als derde op de Rota geplaatst en maakt daardoor in de komende jaren grote kans op een pastoorsbeneficie in Holland. Die hij echter nooit zal krijgen wegens vroegtijdig overlijden.
10 oktober: Het hof van Karel V arriveert met Secundus in Madrid.
10 december: Secundus geeft in een brief aan zijn broer Everard meer details over zijn ziekte, de vierdendaagse koorts.

1535
3 april: Het hof van Karel V arriveert met Secundus in Barcelona, waar de Afrikaanse expeditie tegen Barbarossa wordt voorbereid.
30 mei: De expeditie naar Afrika neemt aanvang met de inscheping in Barcelona. Ook Secundus vaart mee, hoewel hij nog steeds ziek is.
Begin juni: Secundus keert terug in Barcelona, omdat hij te ziek is om aan de expeditie deel te nemen. Secundus verlaat Barcelona voor de terugkeer naar Mechelen.
half juni-half augustus: Secundus verblijft bij Cornelius Musius, waarschijnlijk omdat zijn ziekte hem belet verder te reizen.
6 juli: Thomas More wordt geëxecuteerd. Dit vormt voor Secundus aanleiding tot enkele gedichten (fun. 26-28).
eerste helft september: Secundus ariveert in Mechelen en herstelt daar voorspoedig van zijn ziekte.
oktober(?): Secundus wordt benoemd tot secretaris van George van Egmond (1504-1559), bisschop van Utrecht.

1536
zomer: Secundus verblijft in Mechelen om van daaruit George van Egmond achterna te reizen naar Saint-Amand. Hier ontvangt hij echter een brief waarin hij wordt ontboden om secretaris van keizer Karel V te worden. Deze eervolle aanstelling kan Secundus, hoewel nog steeds zwak van gezondheid, niet weigeren.
13 september: Secundus vertrekt vanuit Mechelen naar Saint-Amand om zijn ontslag in te dienen bij George van Egmond.
22 september: Secundus arriveert in Saint-Amand.
25 september: Secundus overlijdt totaal onverwachts in Saint-Amand aan een koortsaanval. Hij is nog geen 25 jaar oud geworden.