Publicaties

De publicaties zijn hier per jaar gesorteerd. Voor een verdeling naar type (refereed etc.) kan mijn cv geraadpleegd worden. Een sterretje (*) geeft aan dat de publicatie online beschikbaar is.

2012

'Poetry in context(s): the (re)making of Johannes Secundus' Julia', in: Neulateinisches Jahrbuch 14 (in druk).


2011

'Is de kus veilig? Een interpretatie van Janus Secundus' Basium 9', in: Lampas 44-3, 266-282.

*'Garrulus ... feram precium: Janus Secundus' poëzie in manuscript en druk', in: Nieuwsbrief Neolatinistenverband 24, 2-11.

'review of: Holt Parker (ed. & trans.), Antonio Beccadelli: The Hermaphrodite. I Tatti Renaissance Library 42. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010', in: Sixteenth Century Journal 42-3, 879-881.

*'review of: John N. Grant (ed. & trans.), Lilio Gregorio Giraldi: Modern Poets. I Tatti Renaissance Library 48. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011', in: Bryn Mawr Classical Review.


2010

*met José de Klerk, 'Eindexamen in de onderwereld: recensie van de eindexamenbundels Latijn', in: Bulletin van de Vereniging Classici Nederland 35 (nr. 136), 3-5.

'review of: Jean Second, Œuvres complètes. Édition critique établie et annotée par Roland Guillot, Tome I: Basiorum liber et Odarum liber & Tome II: Elegiarum libri tres, Paris: Honoré Champion, 2005 (Textes de la Renaissance No 97 & 99)', in: Bibliothèque d'humanisme et renaissance 72-3, 736-738.

'review of: Musisque Deoque. Un archivio digitale di poesia latina (www.mqdq.it)', in Variants 7 (2008), 223-224.

*(28-5-2010) 'Samenleving heeft er baat bij om in student te investeren', opiniestuk in: De Volkskrant, p. 21.


2009

'Het kopijmanuscript voor de eerste druk van de gedichten van Janus Secundus (1511-1536)', in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 16, 97-112.

*'Het ontstaan van een kus. Het vijfde kusgedicht van Janus Secundus', in: Hermeneus 81-3, 122-128.

*'review of: Eckard Lefèvre and Eckart Schäfer (edd.), Michael Marullus: ein Grieche als Renaissancedichter in Italien, Tu+bingen: Gunter Narr Verlag, 2008 (NeoLatina, 15)' , in: Bryn Mawr Classical Review.

'review of: Marianne Pade, The Reception of Plutarch's Lives in Fifteenth-Century Italy. 2 voll.   Copenhagen:  Museum Tusculanum Press, 2007 (Renæssancestudier 14)', in: Gnomon 81, 696-700.

*'Nieuws van de leerplansectie Latijn', in: Bulletin van de Vereniging Classici Nederland 34, nr. 131, 3-4.


2008

*'Erasmus en de Turken. Een zestiende-eeuwse kijk op Europa en de Islam. Een lessenserie voor Latijn in het voortgezet onderwijs', in: veldaanvraag Klassieke Talen 2008: actualisatie.

*'B.5. Poetry and metre'. In Marc van der Poel, Bibliographical Aid to the Study of Renaissance Latin Texts, Nijmegen: Radboud Universiteit.

*Promovendi-enquête 2008, Nijmegen, 64 pp.


2007

'Twelve Letters on Alchemy from the correspondence of Agrippa von Nettesheim (Epistolae II.51, 52, 56, IV.27, 56, 71, V.2, 72-76)' in: Lias, sources and documents relating to the early modern history of ideas 34-2, 137-188 (in cooperation with M. van der Poel and L. Scholten).

*(01-12-2007) 'Minister Plasterk grossiert in schijnoplossingen', opiniestuk in: Trouw, verdieping p. 24.