Onderzoek

Mijn onderzoek concentreert zich op de materiŽle verschijningsvormen van geschreven teksten en op auteurs- en editeursrevisies in deze teksten. Deze onderzoeksthema's pas ik toe op Neolatijnse werken, met name poŽzie. Daarnaast interesseer ik me ook in bredere zin voor het onderzoek naar alle facetten van het Neolatijn.

Via de menu-opties hierboven vindt u een beschrijving van het promotietraject waar ik nu aan werk en een overzicht van publicaties en lezingen.