Onderwijs

Momenteel verzorg ik de volgende cursussen aan de Radboud Universiteit Nijmegen:

Elementair Latijn 1 en 2 (eerste en tweede semester)
In deze cursus worden studenten van andere opleidingen dan GLTC in een jaar opgeleid om (eenvoudige) Latijnse teksten te kunnen lezen. Deze cursus wordt aangebouden vanuit het talencentrum Radboud in'to Languages. Klik hier voor de cursusbeschrijving.

Literatuurwetenschappen en de klassieken (i.s.m. Frederik Bakker)
Klik hier voor de cursusbeschrijving.

Voortleven en receptie van de klassieke oudheid
CoŲrdinatie en enkele hoorcolleges. Klik hier voor de cursusbeschrijving.

Klassieke traditie II: Griekse en Romeinse liefdespoŽzie (i.s.m. Ronald Blankenborg)
Klik hier voor de cursusbeschrijving.


Momenteel verzorg ik de volgende cursus aan de Universiteit Leiden:

Neolatijn
In deze cursus maken studenten kennis met het Latijn en de literatuur van de renaissance.


In voorgaande collegejaren verzorgde ik de volgende cursussen aan de Radboud Universiteit Nijmegen:

Latijnse letterkunde 1b: Imitatie in Latijnse lyriek (2010)

Eerstejaars college Latijnse teksten: Vergilius (2009-2010, 4e periode)

Mastercollege Tacitus' Annalen (in samenwerking met prof. dr. M. van der Poel; 2009-2010, 1e semester)

Elementair Latijn 1 en 2 (2008-2009; 2009-2010; 2010-2011)

Inleiding tot ecclesiastisch Latijn voor theologie-studenten (2009-2010, 1e semester)

Tweede- en derdejaars college postklassiek Latijn (2008-2009, 1e periode). Klik hier voor de syllabus.

Mastercollege Latijnse liefdespoŽzie (in samenwerking met prof. dr. M. van der Poel; 2007-2008, 1e semester)


In 2011 verzorgde ik de volgende cursussen aan de Universiteit van Amsterdam:

Neolatijn I (eerstejaars; 7 weken)

Neolatijn II (tweedejaars; 14 weken)

Werkcollege Neolatijn (derdejaars en master; 14 weken)