Publications

The publications have been ordered by year of appearance. See my CV for an ordering baed on the sort of publication (refereed etc.). An asterix (*) indicates that the publication is accessable online.

2012

'Poetry in context(s): the (re)making of Johannes Secundus' Julia', in: Neulateinisches Jahrbuch 14 (in press).


2011

'Is de kus veilig? Een interpretatie van Janus Secundus' Basium 9', in: Lampas 44-3, 266-282.

*'Garrulus ... feram precium: Janus Secundus' poëzie in manuscript en druk', in: Nieuwsbrief Neolatinistenverband 24, 2-11.

'review of: Holt Parker (ed. & trans.), Antonio Beccadelli: The Hermaphrodite. I Tatti Renaissance Library 42. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010', in: Sixteenth Century Journal 42-3, 879-881.

*'review of: John N. Grant (trans.), Lilio Gregorio Giraldi: Modern Poets. I Tatti Renaissance Library 48. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011', in: Bryn Mawr Classical Review.


2010

*with José de Klerk, 'Eindexamen in de onderwereld: recensie van de eindexamenbundels Latijn', in: Bulletin van de Vereniging Classici Nederland 35 (nr. 136), 3-5. (review of a book for Latin education)

'review of: Jean Second, Œuvres complètes. Édition critique établie et annotée par Roland Guillot, Tome I: Basiorum liber et Odarum liber & Tome II: Elegiarum libri tres, Paris: Honoré Champion, 2005 (Textes de la Renaissance No 97 & 99)', in: Bibliothèque d'humanisme et renaissance 72-3, 736-738.

'review of: Musisque Deoque. Un archivio digitale di poesia latina (www.mqdq.it)', in Variants 7 (2008), 223-224.

*(28-5-2010) 'Samenleving heeft er baat bij om in student te investeren', opiniestuk in: De Volkskrant, p. 21. (an opinion in a national newspaper)


2009

'Het kopijmanuscript voor de eerste druk van de gedichten van Janus Secundus (1511-1536)', in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 16, 97-112. ('The printer's copy for the first impression of the poems of Johannes Secundus (1511-1536)')

*'Het ontstaan van een kus. Het vijfde kusgedicht van Janus Secundus', in: Hermeneus 81-3, 122-128. ('The Genesis of a Kiss. The fifth Kissing Poem by Johannes Secundus')

*'review of: Eckard Lefèvre and Eckart Schäfer (edd.), Michael Marullus: ein Grieche als Renaissancedichter in Italien, Tu+bingen: Gunter Narr Verlag, 2008 (NeoLatina, 15)' , in: Bryn Mawr Classical Review.

'review of: Marianne Pade, The Reception of Plutarch's Lives in Fifteenth-Century Italy. 2 voll.   Copenhagen:  Museum Tusculanum Press, 2007 (Renæssancestudier 14)', in: Gnomon 81, 696-700.

*'Nieuws van de leerplansectie Latijn', in: Bulletin van de Vereniging Classici Nederland 34, nr. 131, 3-4.


2008

*'Erasmus en de Turken. Een zestiende-eeuwse kijk op Europa en de Islam. Een lessenserie voor Latijn in het voortgezet onderwijs', in: veldaanvraag Klassieke Talen 2008: actualisatie. (a secondary school course on Erasmus)

*'B.5. Poetry and metre'. In Marc van der Poel, Bibliographical Aid to the Study of Renaissance Latin Texts, Nijmegen: Radboud Universiteit.

*Promovendi-enquête 2008, Nijmegen, 64 pp. (a survey among all PhD candidates in Nijmegen)


2007

'Twelve Letters on Alchemy from the correspondence of Agrippa von Nettesheim (Epistolae II.51, 52, 56, IV.27, 56, 71, V.2, 72-76)' in: Lias, sources and documents relating to the early modern history of ideas 34-2, 137-188 (in cooperation with M. van der Poel and L. Scholten).

*(01-12-2007) 'Minister Plasterk grossiert in schijnoplossingen', opiniestuk in: Trouw, verdieping p. 24. (an opinion in a national newspaper)